Menu

Memex

Portal med nyheder og guides

Kort

Download kort
www.download.kortforsyningen.dk

Danmarksadresser.dk
Har matrikelnumre, søg først på en adresse
www.danmarksadresser.dk

Adresse-info med matrikel numre
www.adresse-info.dk/Vis

Kort på nettet v/Geodatastyrelsen
www.kmswww3.kms.dk/kortpaanettet

Kort - Matrikel-Info
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.mingrund.dk

Historiske kort på nettet
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.hkpn.gst.dk

Danmarks fem regioner

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Trekantområdet Jylland

DRs distrikter