Menu

Memex

Portal med nyheder og guides

EU

EU og USA 

’Ingen beviser for at TTIP hjælper EU’
To tænketanke offentliggør i dag en granskning af den voksende række økonomiske analyser af den transatlantiske frihandelsaftale TTIP. Analyserne er præget af stor usikkerhed, konkluderes det. SF vil nu have regeringen til at iværksætte en uvildig granskning. ... de to svenske tænketanke Cogito og Katalys ... Markus Larsson og Rikard Allvin ...

CEPR-rapport om et løft for EU’s BNP på 0,48 pct. eller 119 mia. euro efter en tiårig indfasningsperiode til en forudsigelse i det såkaldte Capaldo-studie af et jobtab i EU på 600.000 og et BNP-tab, der er størst i Nordeuropa: minus 0,5 pct.
 konsulentfirmaet Ecorys i 2009, ... Ferdi De Ville og Gabriel Siles-Brügge fra henholdsvis Ghent University og University of Manchester. De har i tidsskriftet New Political Economy offentliggjort en kritisk analyse af de modelberegninger, Ecorys og CEPR har gennemført. »En øvelse i håndtering af fiktive forventninger«
... studie udført af Austrian Foundation for Development Research for Europa-parlamentets Grønne gruppe hæfter sig ved, at Ecorys’ skøn for ’actionability’ bl.a. baserer sig på rundspørgen blandt erhvervsfolk og derfor »grundlæggende er et mere eller mindre sofistikeret gæt fra en gruppe personer med særinteresser«. ... den type CGE-model, CEPR har brugt. ...
ISDS-element, dvs. det overnationale voldgiftstribunal, der skal give investorer øget beskyttelse mod regeringsindgreb. ...
Kilde: Information den 31/3-2015: www.information.dk/528915

Forening mod TTIP
Vi vil ikke have en handelsaftale, som begrænser demokratiet mm.
www.ttip.dk

Forening for TTIP - Lægemiddelindustriforeningen (Lif).
Thomas Klit Christensen, juridisk chefkonsulent Lif.
Om den del der handler om investorbeskyttelse, ISDS.
Lægemidler udgør 40% af Danmarks eksport til USA. Ja til en aftale vil medføre hurtigere godkendelse af nye lægemidler og reducere juridiske udgifter.
Kilde: Børsen den 5/2-2015.